12/6/17

Dilluns, 12 de juny del 2017
BEQUES MENJADOR
Aquí teníu la informació per les Beques Menjador del curs vinent.
Si entreu dins del llindar cal que demaneu la sol·licitud a l'escola i la retorneu abans del 21 de juny
el full omplert
 Aquest any els llindars de renda es calcularan de la següent manera:

La renda familiar anual es calcularà en base als ingressos de l’exercici 2016 i en relació amb el nombre de membres de la unitat familiar. Si no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a 3 euros. (Veure quadre adjunt)

-  Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
-  Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €
-  Altres  adults  que  integren  la  unitat  familiar  diferents  dels  sustentadors principals: 2.416,80 €
-  Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €

-  El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit de 3 euros i cal acreditar 15 punts complementaris. (Veure quadre adjunt)


També és tindran en compte els llindars de volum de negoci, de rendiments patrimonials i de valors cadastrals tant de finques urbanes com rústiques.

Llindars:
Membres
Llindar 3 euros
Llindar 60% + 15 punts complementaris
1 adult + 1 nen/a
12.567,50 €
7.540,50 €
2 adults + 1 nen/a
17.401,10 €
10.440,66 €
1 adult + 2 nens
15.467,70 €
9.280,62 €
2 adults + 2 nens
20.301,30 €
12.180,78 €
1 adult + 3 nens
18.367,90 €
11.020,74 €
2 adults + 3 nens
23.201,50 €
13.920,90 €
1 adult + 4 nens
21.268,10 €
12.760,86 €
2 adults + 4 nens
26.101,70 €
15.661,02 €
1 adult + 5 nens
24.168,30 €
14.500,98 €
2 adults + 5 nens
29.001,90 €
17.401,14 €
1 adult + 6 nens
27.068,50 €
16.241,10 €
2 adults + 6 nens
31.902,10 €
19.141,26 €
1 adult + 7 nens
29.968,70 €
17.981,22 €
2 adults + 7 nens
34.802,30 €
20.881,38 €
1 adult + 8 nens
32.868,90 €
19.721,34 €
2 adults + 8 nens
37.702,50 €
22.621,50 €


Punts complementaris:

--Per la condició de família nombrosa general :                                                            1’5 punts
--Per la condició de família nombrosa especial :                                               3 punts
--Per la condició de família monoparental general :                                           1,5 punts
--Per la condició de família monoparental especial :                                         3 punts
--Per tenir un o més infants en acolliment:                                                        3 punts
--Per la condició de discapacitat de l’alumne o germans de fins a un 33%:        1’5 punts
--Per la condició de discapacitat de l’alumne o germans de més d’un 33%:       3 punts

--Per la situació de risc social de la unitat familiar (*):
- Situació de risc social:                                                                      10 punts
- Situació de risc social greu:                                                               15 punts

1 comentari:

Monika ha dit...

moltes gracies per l'informacio!!!!

Dimecres, 21 de març del 2018 COLLITA PRÒPIA Aquí la nostra primera collita de patates de la clase de 4t. No està gens malament. L'...