12/6/17

Dilluns, 12 de juny del 2017
BEQUES MENJADOR
Aquí teníu la informació per les Beques Menjador del curs vinent.
Si entreu dins del llindar cal que demaneu la sol·licitud a l'escola i la retorneu abans del 21 de juny
el full omplert
 Aquest any els llindars de renda es calcularan de la següent manera:

La renda familiar anual es calcularà en base als ingressos de l’exercici 2016 i en relació amb el nombre de membres de la unitat familiar. Si no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a 3 euros. (Veure quadre adjunt)

-  Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
-  Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €
-  Altres  adults  que  integren  la  unitat  familiar  diferents  dels  sustentadors principals: 2.416,80 €
-  Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €

-  El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit de 3 euros i cal acreditar 15 punts complementaris. (Veure quadre adjunt)


També és tindran en compte els llindars de volum de negoci, de rendiments patrimonials i de valors cadastrals tant de finques urbanes com rústiques.

Llindars:
Membres
Llindar 3 euros
Llindar 60% + 15 punts complementaris
1 adult + 1 nen/a
12.567,50 €
7.540,50 €
2 adults + 1 nen/a
17.401,10 €
10.440,66 €
1 adult + 2 nens
15.467,70 €
9.280,62 €
2 adults + 2 nens
20.301,30 €
12.180,78 €
1 adult + 3 nens
18.367,90 €
11.020,74 €
2 adults + 3 nens
23.201,50 €
13.920,90 €
1 adult + 4 nens
21.268,10 €
12.760,86 €
2 adults + 4 nens
26.101,70 €
15.661,02 €
1 adult + 5 nens
24.168,30 €
14.500,98 €
2 adults + 5 nens
29.001,90 €
17.401,14 €
1 adult + 6 nens
27.068,50 €
16.241,10 €
2 adults + 6 nens
31.902,10 €
19.141,26 €
1 adult + 7 nens
29.968,70 €
17.981,22 €
2 adults + 7 nens
34.802,30 €
20.881,38 €
1 adult + 8 nens
32.868,90 €
19.721,34 €
2 adults + 8 nens
37.702,50 €
22.621,50 €


Punts complementaris:

--Per la condició de família nombrosa general :                                                            1’5 punts
--Per la condició de família nombrosa especial :                                               3 punts
--Per la condició de família monoparental general :                                           1,5 punts
--Per la condició de família monoparental especial :                                         3 punts
--Per tenir un o més infants en acolliment:                                                        3 punts
--Per la condició de discapacitat de l’alumne o germans de fins a un 33%:        1’5 punts
--Per la condició de discapacitat de l’alumne o germans de més d’un 33%:       3 punts

--Per la situació de risc social de la unitat familiar (*):
- Situació de risc social:                                                                      10 punts
- Situació de risc social greu:                                                               15 punts

1 comentari:

Monika ha dit...

moltes gracies per l'informacio!!!!