25/5/16

Dimecres, 25 de maig de 2106
AJUTS MENJADOR
Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior al llindar establert, calculat en funció de membres computables de la unitat familiar.
El llindar pel curs vinent és el següent:
- 2 membres: 11.951,60 euros anuals
- 3 membres: 14.939,49 €
- 4 membres: 17.927,39 €
- 5 membres: 20.915,29 €
- 6 membres: 23.903,20 €

És requisit indispensable per a percebre aquest ajut utilizar diàriament el servei de menjador.

El termini per presentar les sol·licituds és fins el 17 de juny. No prorrogable.

Les sol·licituds cal demanar-les a la secretaria de l'escola, Av Madrid.
Amb la sol·licitud omplerta cal portar:
- Padró de tots els membres de la unitat familiar

Si s'ha presentat declaració de IRPF de l'exercici 2015 no caldrà presentar-lo ja que el Departament ho comprovarà directament. En els casos que no s'hagi fet declaració s'ha de presentar fotocòpia de l'informe laboral actualitzat corresponent a l'any 2015. Si està a l'atur certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat.

Altres casos:
- familia nombrosa: fotocòpia carnet vigent
- familia monoparental: fotocòpia carnet vigent

L'ajut otorgat és de 3 euros al dia (en casos extraordinaris fins un màxim de 6 euros al dia)

Dijous, 10 de maig del 2018 GUÀRDIA URBANA Avui hem fet Educació VIal a l'escola. Ens han ensenyat les motos i hem pujat. Ho hem pass...