6/12/08

Dissabte, 6 de desembre de 2008
CALENDARI D'ADVENT
FINESTRA NÚMERO 6:
Sigues boig però comportat com una persona normal.
Corre riscos però aprèn a fer-ho sense cridar l’atenció.
Enamorat com un adolescent però actua com un adult.

P. Coelho