12/6/18

Dimarts, 12 de juny del 2018
AJUTS MENJADOR ESCOLAR
Per demanar els ajuts de Menjador escolar heu de tenir en compte...

1. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior al llindar establert en la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.
El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar que es detallen a continuació:
- Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
 - Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €

 - Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.416,80 € - Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.

7/6/18

Dijous, 7 de juny del 2018
BERENAR DIVERTIT
La pluja no ha impedit que fessim el nostre berenar divertit.
Ens hem divertit molt.
El guanyador de la recepta va ser l'Ismael. Ou ferrat (iogurt i préssec) amb patates fregides (poma)