16/12/06

Dissabte, 16 de desembre de 2006
"L'home que no juga ha perdut per sempre el nen que vivia dintre seu" Pablo Neruda