8/9/14

Dilluns, 8 de setembre de 2014
PROJECTE INTERDISCIPLINARI: LEONARDO DA VINCI
Aquest curs escolar 2014-15 el nostre Projecte Interdisciplinari serà: LEONARDO DA VINCI, la seva vida i la seva obra.

El treball per projectes és una metodologia que potencia en els alumnes l’aprenentatge significatiu i alhora estimula la curiositat i d’interès per un tema concret, la recerca d’informació per part dels alumnes, l’expressió i comprensió oral i la col·laboració per aconseguir un objectiu comú.
El nostre treball serà el següent:

-          Primerament, analitzarem els coneixements previs dels alumnes respecte el tema per poder-los comparar amb els coneixements finals

-          A casa, els nens i nenes i les seves famílies podeu fer un treball de recerca dels aspectes que creieu interessants i anar-ho portant a l’escola, al racó del nostre projecte, a mida que es van trobant

-          Les fonts d’informació poden ser molt variades i donem llibertat total: revistes, diaris, llibres, contes, manualitats i un llarg etcètera

-          A l’escola plantejarem algunes preguntes per centralitzar la recerca i que resulti interessant per tots

-          Entre tota la informació que recol·lectem farem un mural i un dossier on ho plasmarem tot

-          Per últim farem la fase de diàleg i escolta de les aportacions de tots. També podrem aprofitar aquest moment per aclarir possibles equivocacions en les idees prèvies

-          Tot això ho podreu veure en l’exposició final oberta a les famílies

L’objectiu principal d’aquest treball és despertar l’interès i la curiositat en tots els alumnes.
D’aquesta manera cada un d’ells es sentirà important amb la seva participació i aportació.

La setmana del Projecte serà del 9 al 13 de Març.
El dia de l’exposició el divendres, 13 de març.